From the Blog

Nørre Aaby Realskole

Uddannelse og Ledelse

Den danske Privatskole såvel som Realskole er ulig nogen som helst anden uddannelsesinstitution i Danmark. Realskolen eller privatskolen kan for mange synes som noget ‘snobberi’, noget for de finere samfundslag, men det er så usandt, som det er sagt. Realskolen i Nørre Aaby, også kaldet Nørre Aaby Realskole, er en privatskole, som ligger i Middelfart Kommune på Vestfyn. Tæt ved Middelfart, Lillebælt og Fredericia, finder man denne skole, som huser godt og vel 430 elever. Klassetrinene går fra børnehaveklassen og helt op til 10. klassetrin, og man har således rig mulighed for at tage hele sin grundskole på Nørre Aaby Realskole. Ydermere er der også tilknyttet både vuggestue og børnehave, så hvis man gerne vil give sit barn en sammenhængende institutionsgang, så er Nørre Aaby Realskole stedet.

På Nørre Aaby Realskolel lægges der enormt meget vægt på den enkelte elev. Både når det kommer til, at eleverne skal stilles overfor faglige udfordringer, såvel det faktum at der ikke skal alt for mange elever i hver klasse. Defor er der også en uskreven regel på Nørre Aaby Realskole om, at der allerhøjest er 24 elever i hver klasse.

Forældrene til børn på et er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god faglig indlæring og en tryg skolegang.

Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og aftaler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid.

Denne gensidige forpligtigelse gør, at NAAR er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker en udbytterig skolegang for deres børn.

De gensidige forventninger er beskrevet i en særskilt folder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. har givetvis en klar forventning om, hvad deres børn skal lære og ikke mindst hvilken indstilling man har som lære ud mod den enkelte elev. Men forventningerne går også den anden vej, og det betyder, at Nørre Aaby Realskole også har forventninger til elevernes forældre om, at de støtter barnet i skolegangen. Der er også en forventning om, at forældrene hjælper med at klare de daglige lektier, at der bliver smurt madpakke samt, at man som forældre deltager i de arrangementer, som der er udenfor skoletiden.