From the Blog

Mange fordele ved at vælge efterskole

Uddannelse og Ledelse

Unge, der går på efterskole, får et forspring både fagligt og personligt. Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for fem år end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse. En kreativ efterskole som eksempelvis en Design skole tiltaler mange unge.

En væsentlig faktor er efterskolelærerne. De er ikke nødvendigvis dygtigere end folkeskolelærere, men de har specialiseret sig i unge. Samtidig er der på efterskoler et tættere og mere forpligtende fællesskab mellem lærere og elever, der fremmer et godt læringsmiljø. Nogle skoler slår sig op på netop dette: Lærere med stort engagement i eleverne og solid faglighed, der kan formidle deres begejstring for deres fag videre. Efterskolelærere underviser kun i udskolingen i modsætning til mange folkeskolelærere, som også må undervise yngre elever. Efterskolelærerne kan derfor koncentrere deres faglighed og pædagogik mod teenagere.

www.hoejerdesignefterskole.dk/

Efterskolelærere har mulighed for at blive eksperter på teenageres indlæring, fordi de ikke skal sprede sig over flere aldersgrupper. De kommer på en anden måde end folkeskolelærere i øjenhøjde med elever i udskolingen. Konkret betyder det for eleverne, at eksempler og materiale i undervisningen er mere relevant og appellerende, så det bliver sjovere at lære noget.

En anden fordel efterskolen har i forhold til, at eleverne kan lære mere, er, at lærere og elever hurtigt får opbygget et tæt og forpligtende fællesskab. De er ikke kun sammen i skoletiden. Også i fritiden, om eftermiddagene, aftnerne og i mange weekender. Lærere og elever lærer hinanden at kende på en anden måde, end man kender sin folkeskolelærer.
Det faktum er også med til at give indlæringen et ryk. Læreren får hurtigere mulighed for at differentiere undervisningen, fordi hun kender den enkelte elevs behov og udfordringer. Ikke kun fagligt, men også socialt og menneskeligt.
Eleven på sin side får tillid til sin lærer, ikke kun som lærer, men som menneske. Og oplever sig selv set af sin lærer. Ikke kun som elev, men som menneske. Som ?næsten-voksen?, og ikke som et 1. klassesbarn, der bare har fået et højere skonummer.