From the Blog

Mange fordele ved at vælge efterskole

Uddannelse og Ledelse

Grundskolen er færdig og hvad så?

De første ni-ti år af ens skoleliv er ret fastlagt. I Danmark er der undervisningspligt til og med niende klasse. Mange tror, at der er skolepligt, men det er ikke det, loven siger. Det er undervisningspligt. Selvom de fleste forældre har meldt deres poder ind i en folkeskole eller privatskole, så er der også forældre, der vælger at hjemmeundervise. Der kan være mange fordele ved hjemmeundervisning, ligesom der også kan være ulemper. En af ulemperne kan være, at det kan være svært at få dækket barnets sociale behov. Det er der dog råd for, når det niende år i grundskolen er afsluttet. Efter niende skoleår bugner markedet med de mere sociale skoletilbud som efterskole og højskole. Nogle efterskoler kan også tilbyde ottende klasse, men de fleste efterskoler har fokus på tiende klasse, hvor der ikke er så mange obligatoriske skoletimer på skemaet, og dermed mere tid til at fokusere på ens interessefelt, hobby og sport.

Efterskolen er en god investering

Mange familier sparer op i flere år for at få deres børn på efterskole, når tiden kommer. Det kan være en bekostelig affære, hvis der er flere børn, der skal på efterskole. Forventningerne til efterskoleåret er derfor store både fra forældrene og den unge. Det er derfor vigtigt at finde den rigtige efterskole. På www.hoejerdesignefterskole.dk/ finder du en af de efterskoler, hvor du får smæk for skillingen. Højer Designefterskole er en kreativ efterskole og en design skole, der har års erfaring med at dyrke de unge menneskers iboende talenter.

Rammerne i orden

Specielt når der er tale om unge mennesker med interesse for design er der brug for de rette omgivelser, der kan inspirere til skabelse. Dette kan Højer Designefterskole tilbyde. Skolen modtog i 2015 seks millioner kroner fra A. P. Møller fonden til istandsættelse af de rette faciliteter. Ligesom den sportsfokuserede efterskole skal have sportshaller og fodboldbaner, så skal en designefterskole også have lokaler, der giver de rette betingelser til elever og undervisere. Oprindeligt var skolen en tysk-dansk folkeskole tilbage i 1905, men det præg er for længst visket bort. Tilbage står læringen.